Chcete 3 % slevu na Motúčko příslušenství?

POSTUP JAK ZÍSKAT 3 % SLEVU NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

1.ZAREGISTRUJ SE K ODBĚRU NOVINEK (NEWSLETTER VÝŠE)
2.OBJEDNEJ MOTŮČKO
3..AUTOMATICKY DOSTANEŠ SLEVU 3 % NA PŘÍSLUŠENSTVÍ

+ DOPRAVA ZDARMA

Kompletní návod jak se jednoduše dostanete k vaší slevně naleznete zde


Záruční podmínky a vyřízení reklamace

* V našem internetovém obchodě elektricke-kolecko.cz poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
* Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány.
* V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícim. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
* Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy min. 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny dostane kupující nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.
* Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady, vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady, vzniklé působením živlů.
* Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem, má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady nebo je zboží na první pohled poškozeno, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný Zápis o škodě. Zde uveďte místo poškození (např. "poškozená ochraná brašna matrace- protržený povlak matrace"). Pokud budete chtít reklamovat zboží zjevně poškozené přepravou a nebude vystaven Zápis o škodě, nebudeme moci takovouto reklamaci přijmout. Reklamace na rozbité sklo je možné uplatnit pouze u dopravce.
* Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu, a to dle dohody obou stran.
* Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající následujícím způsobem:
Odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 4 týdnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita, může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci. Prodávající vadnou věc vymění, poskytne slevu nebo vrátí kupní cenu, jestliže se na opravené věci vada vyskytne opětovně (rozumí se podruhé) nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat.
* Reklamaci může kupující uplatnit jednou z následujících možností:
   1) e-mailem na adresu elpos.pel@iex.cz
   2) písemným oznámením na adresu obchodu ELPOS-elektro-matrace, Tylova 820, 393 01 Pelhřimov
* Je vhodné zasílat zboží v originálním obalu, příp. v obalu vhodném a dostatečně chránícím daný výrobek. Pro úspěšné vyřízení reklamace je rovněž nutné, aby byl kupující schopen předložit daňový doklad (fakturu) a záruční list. 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.února 2013. Změny reklamačního řádu vyhrazeny. 


Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:565 322 979

Kontakt na naši zákaznickou linku